ορθοδοντική διαφανή σιδεράκια

Η σταθερότητα και η διατήρηση του αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση μιας ενεργού ορθοδοντικής θεραπείας με ακίνητα μηχανήματα (σιδεράκια), εξαρτάται όχι μόνο από την ποιότητα του αποτελέσματος, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες (τρόπος μάσησης, υγεία δοντιών και ούλων, τυχόν παραλειτουργίες του στοματογναθικού συστήματος κ.ά.). Ο κυριότερος παράγοντας είναι η συγκράτηση του αποτελέσματος με τεχνικά μέσα.

CLEAR ALIGNER 3

Η συγκράτηση γίνεται με κινητά μηχανήματα (νάρθηκες ή κινητά μασελάκια κυρίως), αλλά και με ακίνητα συγκρατητικά (συγκολλημένο retainer).

Τα κινητά μηχανήματα πρέπει να φοριούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ορθοδοντικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να τοποθετούνται   καθημερινά, κυρίως κατά το νυχτερινό ύπνο και 3-4 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο βρίσκεται ο ασθενής στο σπίτι. Η καθημερινή χρησιμοποίηση των μηχανημάτων διαρκεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο και ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενεργού θεραπείας με τα “σιδεράκια”. Μελλοντικά ελαττώνεται ο χρόνος χρησιμοποίησης τους βάσει των οδηγιών του θεράποντα ορθοδοντικού.

fixed3

Ο ακίνητος retainer τοποθετείται γλωσσικά η υπερώια των δοντιών και παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το πέρας της θεραπείας.

Οι τακτικές επισκέψεις στον ορθοδοντικό (ανά 4-6 μήνες) κρίνονται απαραίτητες μετά το πέρας μίας ορθοδοντικής θεραπείας.