ορθοδοντική

Παγκόσμια Ημέρα στοματικής Υγείας! 20 Μαρτίου 2015 Τι είναι η WOHD; Η Παγκόσμια ημέρα στοματικής…

Συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο

Στον ασθενή Β.Π. διαγνώστηκε βαθεία δήξη με συνωστισμό στο επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Ο…

Σταυροειδής και συνωστισμός

Στον ασθενή Γ.Β. παρατηρήθηκε συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο, σε συνδυασμό με αμφοτερόπλευρη…

Συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο

Στον ασθενή Α.Κ. διαγνώστηκε συνωστισμός στο επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Τα οδοντικά τόξα διευθετήθηκαν…

διαφανή σιδεράκια

Στον ασθενή Ν.Π. παρατηρήθηκε έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Η θεραπεία με…

διαφανή σιδεράκια

Στον ασθενή Ν.Κ. διαγνώστηκε βαθειά δήξη (δάγκωμα) στην πρόσθια περιοχή, “συμπιεσμένα” οδοντικά τόξα και έντονος…