Σταυροειδής και συνωστισμός

Στον ασθενή Γ.Β. παρατηρήθηκε συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο, σε συνδυασμό με αμφοτερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση. Θεραπεύτηκε δε ο συνωστισμός με τη βοήθεια ακίνητων μηχανισμών με ταυτόχρονη διεύρυνση του επάνω οδοντικού τόξου.

Η θεραπεία κράτησε 27 μήνες.

Πρίν

Μετά

DSCN1072

DSCN1686

2015 © Copyright Ορθοδοντικό Ιατρείο Καραθανάσης, Πετράκη