ορθοδοντική

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να γίνει μία πρώτη αξιολόγηση τυχόν ύπαρξης ορθοδοντικού προβλήματος;

Η αρχική ορθοδοντική αξιολόγηση θα πρέπει να συμβεί στο πρώτο σημάδι ορθοδοντικού προβλήματος ή το αργότερο στην ηλικία των επτά (7) ετών. Σε αυτήν τη νεαρή ηλικία μία ορθοδοντική θεραπεία δεν κρίνεται απαραίτητη, αλλά μία εξέταση μπορεί να προβλέψει την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για να αρχίσει μία θεραπεία.

 

Ποιά είναι τα οφέλη της πρώτης αξιολόγησης;

H πρώτη αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα για την έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και την ευκαιρία για μία πιο αποτελεσματική θεραπεία. Η συνετή παρέμβαση καθοδηγεί την ανάπτυξη και την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων στο μέλλον. Εξάλλου στην ηλικία των 7 ετών έχουν συνήθως ανατείλλει οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι, οπότε έχει κατά το πλείστον παγειωθεί η σύγκλειση (δάγκωμα) του παιδιού, γεγονός που διευκολύνει τον Ορθοδοντικό σε μία πιο σίγουρη αξιολόγηση.