ορθοδοντική

Πρωταρχικός μας στόχος  είναι οι επισκέψεις των ασθενών στο ιατρείο μας να είναι ευχάριστες και ενημερωτικές.

Η αρχική σας επίσκεψη εμπεριέχει μια ενδελεχή εξέταση και συζήτηση για τις πιθανές επιλογές μιας ορθοδοντικής θεραπείας. Γίνεται επίσης μια αρχική εκτίμηση για το κόστος της θεραπείας.

Για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και για να γίνει σωστή διάγνωση και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εξετάσεις:

  • λεπτομερής εξέταση της στοματικής κοιλότητας και του προσώπου
  • διαγνωστικά αποτυπώματα της άνω και κάτω γνάθου
  • ακτινογραφίες δοντιών και κρανίου (πανοραμική και πλάγια κεφαλομετρική)

Το επόμενο ραντεβού περιλαμβάνει αναλυτικότερη επεξήγηση της μελλοντικής ορθοδοντικής θεραπείας και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν. Σας παρέχουμε επιπρόσθετα με προσομοίωση στον υπολογιστή, θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για τους ασθενείς μας.