Υπάρχουν πολλοί  λόγοι που καθιστούν την έναρξη της Ορθοδοντικής θεραπείας σχεδόν επιβεβλημένη με την έναρξη της εφηβείας (συνήθως στην ηλικία των 11-13 ετών). Δεν μπορεί να αποκλειστεί βέβαια η έναρξη της Ορθοδοντικής στην ηλικία των 7-9  ετών, αν συντρέχουν συγκεκριμμένες προυποθέσεις. Τα Ορθοδοντικά προβλήματα δεν βελτιώνονται μετά την έλευση όλων των μονίμων δοντιών. Αντίθετα συνήθως χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου.

Είναι πιο εύκολο να θεραπευτούν  πολλά ορθοδοντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εφηβείας, επειδή το σώμα ενός εφήβου αναπτύσσεται. Ως εκ  τούτου υποβοηθείται η θεραπεία απο την επερχόμενη ανάπτυξη, η οποία επίσης μπορεί να καθοδηγηθεί με τη χρήση των κατάλληλων ορθοδοντικών συσκευών. Εξάλλου η μη πλήρης συνοστέωση στην εφηβική ηλικία διευκολύνει κατά πολύ τη μετακίνηση των δοντιών.

Υπάρχει επιπρόσθετα και ένα κοινωνικό στοιχείο που συνηγορεί στην έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της εφηβείας.  Αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες, ο έφηβος να περάσει τη διαδικασία της Ορθοδοντικής θεραπείας μαζί με συμμαθητές και φίλους του, κάνοντας έτσι πιο ανώδυνες οποιεσδήποτε τυχόν δυσκολίες  προκύψουν.