Οι διαφανείς νάρθηκες (aligners) κατασκευάζονται μετά από παραγγελία, σε εξειδικευμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Αποτελούν τους ευθυγραμμιστές των οδοντικών τόξων και χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτική λύση αντί των κλασσικών ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών.

CLEAR ALIGNER 3

Τα πλεονεκτήματα τους:

  • Είναι αόρατοι λόγω της διαφανούς σύστασης τους
  • Είναι αφαιρούμενοι, οπότε μπορούν να καθαριστούν εύκολα εκτός στόματος
  • Δεν ερεθίζουν τα ούλα

 

 

Οι νάρθηκες κατασκευάζονται, αφού προηγηθεί λεπτομερής αποτύπωση των οδοντικών τόξων (σιλικονούχα αποτυπώματα) και αποσταλεί στο εξειδικευμένο εργαστήριο η θεραπευτική “συνταγή” απο μέρους του θεράποντα Ορθοδοντικού.

Η “συνταγή¨ καθορίζει τις μετακινήσεις των δοντιών, ενώ αυτή καθοδηγείται από το σχέδιο θεραπείας, που θα πραγματοποιήσει ο θεράποντας γιατρός, βασισμένος σε όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, διαγνωστικά μοντέλα, ενδοστοματική εξέταση κ.α). Πριν την κατασκευή των συσκευών, δημιουργείται στον υπολογιστή ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας για τον κάθε ασθενή, με τη βοήθεια του οποίου κατασκευάζονται οι νάρθηκες (aligners) και ελέγχεται η πορεία της θεραπείας.

Το εργαστήριο κατασκευάζει από την αρχή όλους τους νάρθηκες, οι οποίοι απαιτούνται για την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ο ασθενής τους παραλαμβάνει σταδιακά (συνήθως κάθε 3-5 εβδομάδες), έτσι ώστε ο Ορθοδοντικός να ελέγχει την επιτυχή εξέλιξη της θεραπείας.

Η μετακίνηση των δοντιών γίνεται σταδιακά και χωρίς πόνο, με την κατά σειρά εναλλαγή των ναρθήκων. Για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι νάρθηκες πρέπει να “φοριούνται” τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την ημέρα, έτσι ώστε οι δυνάμεις που ασκούνται στα προς μετακίνηση δόντια να είναι συνεχείς.

Η διάρκεια θεραπείας ποικίλλει και εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας του ορθοδοντικού προβλήματος, που πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να τονιστεί, ότι δεν είναι δυνατόν όλες οι ορθοδοντικές ανωμαλίες να θεραπευτούν με aligners. Για παράδειγμα, σε περιστατικά που για να διευθετηθούν και να ευθυγραμμιστούν τα δόντια, είναι απαραίτητες οι εξαγωγές μονίμων δοντιών, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος στα οδοντικά τόξα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διαφανείς νάρθηκες.

INVISALIGN2Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούνται νάρθηκες (aligners), οι οποίοι μπορούν να κατασκευαστούν από εταιρίες με πιστοποιημένα εργαστήρια:

  • INVISALIGN
  • CLEAR-ALIGNER
  • ORTHOCAPS