Έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο

Στην ασθενή Ζ.Ν. παρατηρήθηκε έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Η θεραπεία με ακίνητους μηχανισμούς, πραγματοποιήθηκε μετά την εξαγωγή των πρώτων προγομφίων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για τη διευθέτηση των οδοντικών τόξων.

Η θεραπεία διήρκησε 23 μήνες.

Πρίν

Μετά

Έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο

DSCN1911

2015 © Copyright Ορθοδοντικό Ιατρείο Καραθανάσης, Πετράκη