ορθοδοντική

Στον Α.Λ. είχαμε το πρόβλημα του έντονου συνωστισμού και στις δύο γνάθους. Ο ασθενής θεραπεύτηκε με την τοποθέτηση ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών, μετά την εξαγωγή των πρώτων επάνω προγόμφιων και ενός κάτω πρόσθιου δοντιού. Η αφαίρεση μόνιμων δοντιών κρίθηκε απαραίτητη λόγω της μεγάλης έλλειψης χώρου και στα δύο οδοντικά τόξα.

Η θεραπεία διήρκησε 22 μήνες.

Πρίν

Μετά

prin

meta