Περιστατικά Ασθενών

Στον ασθενή Β.Π. διαγνώστηκε βαθεία δήξη με συνωστισμό στο επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Ο συνωστισμός θεραπεύτηκε με τη βοήθεια ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών. Η θεραπεία διήρκησε 22 μήνες.

Στον ασθενή Γ.Β. παρατηρήθηκε συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο, σε συνδυασμό με αμφοτερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση. Θεραπεύτηκε δε ο συνωστισμός με τη βοήθεια ακίνητων μηχανισμών με ταυτόχρονη διεύρυνση του επάνω οδοντικού τόξου. Η θεραπεία κράτησε 27 μήνες.

Στον ασθενή Α.Κ. διαγνώστηκε συνωστισμός στο επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Τα οδοντικά τόξα διευθετήθηκαν με τη βοήθεια ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών. Η θεραπεία διήρκησε 24 μήνες.

Στον ασθενή Ν.Π. παρατηρήθηκε έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Η θεραπεία με ακίνητους μηχανισμούς, πραγματοποιήθηκε μετά την εξαγωγή των πρώτων προγομφίων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για τη διευθέτηση των οδοντικών τόξων. Η θεραπεία διήρκησε 26 μήνες.

Στον ασθενή Ν.Κ. διαγνώστηκε βαθειά δήξη (δάγκωμα) στην πρόσθια περιοχή, “συμπιεσμένα” οδοντικά τόξα και έντονος συνωστισμός κυρίως στην κάτω πρόσθια περιοχή. Στον ασθενή, με τη χρησιμοποίηση ακίνητων συσκευών, διευρύνθηκαν τα οδοντικά τόξα, διορθώθηκε η βαθειά δήξη και εξομαλύνθηκαν οι συνωστισμοί. Η θεραπεί διήρκησε 23 μήνες.

Στον ασθενή Κ.Κ. διαγνώστηκε πλάγια μονόπλευρη σταυροειδής σύγκλειση και συνωστισμός και στα δύο οδοντικά τόξα. Η σταυροειδής σύγκλειση ήταν αποτέλεσμα χρόνιας στοματικής αναπνοής. Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση ακίνητων μηχανισμών για τη διαμόρφωση των οδοντικών τόξων. Πρωταρχικά έγινε μονόπλευρη διεύρυνση της άνω γνάθου με τη βοήθεια της ακίνητης συσκευής QUAD HELIX. Η θεραπεία διήρκησε…

Στην ασθενή Ζ.Ν. παρατηρήθηκε έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Η θεραπεία με ακίνητους μηχανισμούς, πραγματοποιήθηκε μετά την εξαγωγή των πρώτων προγομφίων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για τη διευθέτηση των οδοντικών τόξων. Η θεραπεία διήρκησε 23 μήνες.

Στον ασθενή Κ.Π. διαγνώστηκε συνωστισμός στο επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Τα οδοντικά τόξα διευθετήθηκαν με τη βοήθεια ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών. Η θεραπεία διήρκησε 20 μήνες.