Σταυροειδής σύγκλειση και συνωστισμός

Στον ασθενή Κ.Κ. διαγνώστηκε πλάγια μονόπλευρη σταυροειδής σύγκλειση και συνωστισμός και στα δύο οδοντικά τόξα….

Έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο

Στην ασθενή Ζ.Ν. παρατηρήθηκε έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Η θεραπεία με…

Έντονος συνωστισμός σε επάνω και κάτω οδοντικό τόξο

Στον ασθενή Κ.Π. διαγνώστηκε συνωστισμός στο επάνω και κάτω οδοντικό τόξο. Τα οδοντικά τόξα διευθετήθηκαν…

ορθοδοντική

Στην ασθενή Σ.Κ. διαγνώστηκε έντονη οριζόντια πρόταξη των άνω προσθίων δοντιών. Η θεραπεία προχώρησε με…

ορθοδοντική

Στον Α.Λ. είχαμε το πρόβλημα του έντονου συνωστισμού και στις δύο γνάθους. Ο ασθενής θεραπεύτηκε…

Οι περισσότεροι άνθρωποι φέρνουν στο μυαλό τους τα παραδοσιακά μεταλλικά άγκιστρα όταν κάποιος αναφέρεται σε…